Om Hugin

Hugin Musikkforum er ein ideell organisasjon som skal arbeide for å utvikle det uorganiserte musikkmiljøet i Årdal.

Hugin fekk i 2016 ”Kulturprisen” av Årdal kommune. Hugin har eigne lokaler som på dugnad er blitt pussa opp av medlemmene. Huset inneheld to lydtette øvingsrom,

studio og sosialdel. I 2018 fyller Hugin heile 20 år!